Ανακοινώσεις

Αποστολή προκήρυξης 3 θέσεων του κλαδου ιατρών ΕΣΥ του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ __ ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 12100/22.9.2020 (ΑΔΑ: 903Λ4690ΩΑ-ΚΦΤ) προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»