Ανακοινώσεις

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μέχρι και τις 22 Ιουνίου (έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο). Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου στο www.ouc.ac.cy.

Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου. Είναι το πρώτο και μοναδικό στην Κύπρο που εφαρμόζει αποκλειστικά την ανοικτή και εξ αποστάσεως μεθοδολογία φοίτησης. Έτσι, ο φοιτητής μπορεί να σπουδάζει από τον δικό του χώρο, στον δικό του χρόνο, ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό.

Για την παρούσα περίοδο αιτήσεων, προσφέρονται 5 Πτυχιακά, 22 Μεταπτυχιακά, καθώς και Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες.

Πτυχιακά:
-Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό                                    
-Διοίκηση Επιχειρήσεων
-Οικονομικά                                                                          
-Αστυνομικές Σπουδές
-Νομική

Μεταπτυχιακά :
Στα Ελληνικά
-Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
-Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
-Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Διοίκηση Επιχειρήσεων
-Διοίκηση Μονάδων Υγείας
-Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
-Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
-Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία
-Επιστήμες της Αγωγής
-Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
-Θεατρικές Σπουδές
-Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο
-ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
-Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
-Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
-Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού
Στα Αγγλικά:
-Master of Business Administration (MBA)
-Cognitive Systems
-Educational Leadership and Policy
-Enterprise Risk Management

Το ΑΠΚΥ παρέχει, επίσης, ευκαιρίες διά βίου μάθησης με τις Θεματικές Ενότητες των ανωτέρω αναφερομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του, οι οποίες προσφέρονται και ως Αυτοτελείς. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στη λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού παρακολούθησης

Φοίτηση στον δικό σας χώρο, χρόνο και ρυθμό.

 

Αιτήσεις και Αναλυτική Πληροφόρηση

 

Γιατί να επιλέξω το ΑΠΚΥ

 

Επικοινωνία:
+357 22411600/711 ή/και: admissions@ouc.ac.cy

 

20 χρόνια μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση!