Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση_Ζητούνται Ιατροί με ή άνευ ειδικότητας

Ζητούνται Ιατροί_με ή άνευ ειδικότητας

Με εκτίμηση- Kind Regards
Μαριάννα Καστρινάκη – Marianna Kastrinaki
Διοικητικό Προσωπικό – Administrative staff

Tel : +30 28970 29401 Fax : +30 28970 24064 e-mail : mkastrinaki@cretanmedicare.gr http : www.cretanmedicare.gr