Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Γ.Ν.- Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ανακοίνωση του Γ.Ν.- Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Σας αποστέλλουμε την παρούσα ανακοίνωση που αφορά ενδιαφέρον του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ για πρόσληψη 2 επικουρικών ιατρών.

Εάν επιθυμείτε, παρακαλώ ενημερώστε τα μέλη του συλλόγου σας ή κάποιον/κάποιους λοιπούς ιατρούς που πιθανόν θα έδειχναν ενδιαφέρον.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.