Θέσεις Εργασίας

Ανάρτηση Αγγελίας Ιατρού

Αγγελια Ιατρων

Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει θέση εργασίας για ιατρό άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2023.Απαραίτητα Προσόντα :

  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα επειγόντων – Εκπλήρωση Αγροτικής Θητείας
  • Μεταφορικό μέσο – δίπλωμα οδήγησης
  • Επαγγελματική συμπεριφορά
  • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές :

  • Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές
  • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Διαμονή

Αποστολή Βιογραφικών στο email : mediicare2@gmail.com