Θέσεις Εργασίας

αγγελία θέση εργασίας

Ζητείται γενικός ιατρός για εγκατάσταση ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Μαρτινίκα. Εξασφάλιση δωρεάν ιατρείου για περίοδο 4 μηνών, μετά από αυτή την ελεύθερη περίοδο, το ενοίκιο θα είναι:17 τ.μ. (374 ευρώ / μήνα),30 τ.μ. (660 ευρώ / μήνα), 33 τ.μ. (726 ευρώ / μήνα). Η Μαρτινίκα είναι ένα νησί στις Μικρές Αντίλλες, μια μοναδική εδαφική κοινότητα, μια ευρωπαϊκή εξόχως απόκεντρη περιοχή που βρίσκεται στην Καραϊβική και αποτελεί ένα γαλλικό τμήμα στην Αμερική. Η πρωτεύουσα έχει περίπου 90.000 κατοίκους.Υψηλό δυναμικό ασθενούς: 40 ανά ημέρα. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο ειδικότητας της γενικής ιατρικής που αποκτήθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εγγεγραμμένοι ή μπορούν να εγγραφούν στο γαλλικό ιατρικό σύλλογο, εμπειρία σε παρόμοια καθήκοντα, καλή γνώση των γαλλικών.

Αν ενδιαφέρεστε παρακαλούμε να στείλετε τo βιογραφικό σας στα γαλλικά στο contact@pnp-conseil.com και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.