Θέσεις Εργασίας

Αγγελία για τη θέση εργασίας: Ιατρός στην Παιδική Κατασκήνωση SPORTCAMP (Λουτράκι Κορινθίας)

2210 Αγγελία Ιατρός Κατασκήνωσης.

Προκειμένου να γνωρίσετε εκτενέστερα τις υπηρεσίες του SPORTCAMP Group, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές μας ιστοσελίδες:

www.sportcampgroup.gr , www.sportcampkids.gr/ & www.sportcamp.gr/.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το SPORTCAMP Group,