Θέσεις Εργασίας

Αγγελία για θέση νεφρολόγου στην Κύπρο

Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό Κύπρου λειτουργεί μονάδα αιμοκάθαρσης με 2 νεφρολόγους. Στα πλαίσια επέκτασής της αναζητούμε επιπλέον νεφρολόγους.

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=tosinohold&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=el%5fGR&career_job_req_id=969&selected_lang=el_GR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Bucharest&_s.crb=dlEj5bA60kNODYZ7Zq2LaPF7U3TfUUg%2bZRk%2bpOJP5ZY%3d

Με εκτίμηση,

Δρ. Γεώργιος Τουλκερίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος