Συνέδρια

Έναρξη 25ης σειράς σεμιναρίων ιατρικού βελονισμού

acuseminars_2023_25h seira

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε

 Η Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού   Ελλάδας σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας διοργανώνει την 25η εκπαιδευτική σειρά σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού  με έναρξη στις 14 Οκτωβρίου  στην Αθήνα  και στις 7 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Τα σεμινάρια αφορούν αποκλειστικά ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Στόχος μας είναι η πλήρης και άρτια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ιατρών, ώστε μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων να είναι δυνατή η ασφαλής και αποτελεσματική εφαρμογή της ιατρικής πράξης του βελονισμού.

Ακολουθούμε πιστά το διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης της ICMARΤ, όπως άλλωστε γίνεται και στις άλλες  χώρες της Ευρώπης, (η ICMART αποτελεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο του Ιατρικού Βελονισμού).

Σας επισυνάπτουμε το ενημερωτικό μας έντυπο

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γραμματέας

Δρ. Δημήτριος Βασιλάκος                                                Δρ. Ηλίας Κωνσταντινίδης

Ομότιμος  Καθηγητής                                                            Ακτινοθεραπευτής

Αναισθησιολογίας  Α.Π.Θ.                                   Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βερολίνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Σεμινάρια ιατρικού βελονισμού)

Μητρ. Ευσταθίου 28

54454  Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310868117   fax: 2310868126

http://acupuncture.gr

Εmail: edu@acuseminary.com   &   info@acupuncture.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00