Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ-Ψ.Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ Γ.Ν.Κ -Ψ.Τ ΨΚΕΞ4690ΒΤ-32Δ(1) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : 6ο ΧΙΛ. Ε.Ο…